31.1.11

Re-găsire

Azi sunt fără mare
Azi sunt călătoare
Azi sunt lipsită de splendoare
Azi orice joc e posibil, orice schimbare
Azi tălpile-mi sunt albite de sare
Azi trupul mi-e risipă
Azi sunt o nălucă umilă
Azi pielea mi-e îmbătrânită
Azi sunt o iluzie de mister

Astăzi . . . astăzi n-am să pier.
Azi picioarele-mi galopează-n neştire, fără pauză, fără ţintă, doar rătăcire.

Azi pământul e prea subţire, azi, daţi-mi voie, am plecat în regăsire.

30.1.11

Dimineaţa târziu

O cafea tare  pentru curajul dinainte de plecare.O ţigare mă face să par fermecătoare.


Iau drumul către visare.

                                                          
Mă cufund în ape reci, adânci, frumos mirositoare.Ne văd pe noi pe-o barcă plutitoare.

                                                         
E o zi de vară însoritoare.

                               
Începe să miroasă a ploaie. Ţi-am zis că atunci când sunt plecată, stele încep să cadă.


Tu culege o portocală şi trimite-o lunii de-ndată.La amurg o să răsară.Tu să mi-o prinzi în capcană.

                               
Nu va fi greu de-i vei şopti o şoaptă.


Nu va fi greu de mă vei iubi măcar o dată.


Nu va fi greu de-mi vei dărui sclipirea ei.Să strălucesc şi eu ca ea, în inimi care iau foc şi suflete mai puţin ploioase.

Să nu-mi mai fie dor să plec din nou pe valuri amoroase.

Să am dimineţi normale şi târzii. Să pot iubi un om, tandru, călător.

story

 It's all happening.

27.1.11

Poveştile unui îndrăgostit IV - Muzica unei fericiri
Iubire, mirabil cuvânt şoptit în zori de zile.

Fuge timpul iar eu nu mai am nici veac unde sufletul să-mi fiarbă.  Parcurg demult o clipă , un munte otrăvit . . Mi-s oasele strivite de dorul tău nebun iar ore fug inefabil şi eu nu mai am secrete, nici timpul spre trecut. Tăcerea naşte ochi : o, cât eşti de frumoasă ! zadarnic tot ţi-o spun. Nu mai am nici casă, nici inimă să mor.
Vreau ca la lumină să te văd venind, să-ngropi a mea durere şi suspinul de venin. N-ai aripi, nici ochii adormiţi. De ce nu vezi pe mare valuri de-amintiri ? De ce nu crezi, iubit-o, că-s grav  confuz când nu simt iubire ?
Şi iarăşi ninge în iarnă pe ape, iar fulgi se sting uşor în tihnă. Tăria visului tu mi-ai dat-o, cu aceleaşi simţiri şi linişti albastre.
În avânt pământul l-am cuprins şi stele deasupra-mi încă nu s-au stins. A ta pătimaşă iubire hrăneşte încă miraje vii.

Şi uită că ţi-am zis, îmi voi cere iertare pentru cei 7 ani de vis, pentru trupul meu orbit, pentru faptul că am iubit  . . .                                              

26.1.11

Fragmente

" Îi trebuia o femeie care să împerecheze inteligenţa cu slăbiciunea şi fabulosul şi obişnuită să calce cu piciorul gol în ierburi, dar lucidă şi înţelegătoare a aspiraţiunilor intelectuale. Ea : era o femeie uşuratică, nestatornică şi indiferentă la dragostea poetului, după alţii, alimentaţi de sursa familiei.
Era un crin de zăpezi albe ofilit din cauza intrigii, în paharul de cristal al virtuţilor cosmice. Făcea umbră întotdeauna în jurul celorlalte femei. Femeie uscăţivă în tinereţe, cu proeminenţele feţei ascute, îngroşate mai apoi şi trivializate, cu buze lungi , subţiri şi supte, cu un văl de lividitate şi melancolie, ce urăşte fizionomia şi o face antipatică.
Împietreşte inima cu gheaţa ochilor. - Veronica Micle
Nu e aşa că indiferenţa mea ţi-a zdrobit inima, inimă plină de fiinţa mea ? Dar iau pe Dumnezeu de martor dacă această indiferenţă era adevărată, această răceală prefăcută nu era decât o contrabalansare a dragostei nemărginite ce o arătai fără încetare. Privirea ta, în fine, întreaga ta fiinţă, faţă de mine nu dovedea decât iubire. Erai aşa de puţin stăpân pe tine, încât cel mai prost om îşi dădea seama că eşti îndrăgostit de mine. Astfel, viaţa mea, ciudată şi azi şi neexplicabilă pentru toţi cunoscuţii mei, nu are un înţeles fără tine. Nu ştiu de ce tu eşti o parte întregitoare a tuturor gândurilor mele, nici nu mă preocup s-o ştiu, căci nu mi-ar folosi nimic. Dar este o legătură cu tine neexplicabilă, de nu între viaţa ta şi a mea, dar desigur între a mea şi răsuflarea ta pe pământ. Nici tinereţea, nici frumuseţea ta, nici virtuţi sufleteşti, nici graţii fizice nu au fost cauza acestei simţiri care a aruncat o umbră adâncă asupra vieţii mele întregi.
În această lume plină de greşeli, la ce bun am răscoli intrigile moarte, spre a osândi un om amărât. "

Impulsurile sale sufleteşti rămâneau nestrămutate. Am socotit îndeajuns de mult pentru  a lăsa pradă ochilor palizi aceste rânduri, ai căror privire se va limpezi.

22.1.11

Dacă ţi-aş spune că azi sunt o minte care şi-a pierdut inima ai fugi de colo colo în căutarea ei, întotdeauna grăbit.
Mă aflu în pană de visări . . . [ până revii tu ].

Ai găsit inima ?

Prin golul iernilor aud un sunet nud - e plânsul dens al lumii de sus.
Mai presus de atât mi-e inima plecată, e albă, îndurerată.

Ai găsit inima ?

Dar decât toate acestea, mai presus simt cum din extaz răsare şi se duce către sud. Ia vezi, o fi acolo ?

Ai găsit inima ?

Ochii n-o să-mi doarmă şi gândurile vor absorbi un timp enorm. Sărutul crud al tău o să-mi lipsească, dar toate acestea ce contează ? Un deceniu o să treacă şi-o s-o văd arzând.

Ai găsit-o, dragul meu ? Ai găsit inima ?7.1.11

Poveştile unui îndrăgostit III - A cincea tristeţe

Pierdut în delir, când lumea flămândă goneşte în noapte fără lună, când se înfructă ca nebuna iar în urma ei, marea devine cimitir. Spicul iubirii care din lacrimă s-a ridicat e alb, bătrân . . . se duce-n zbor neodihnit acum.
Ascultă-mă şi doar atât te rog, du-mă la marginea oraşului năruit de valuri şi lasă-mă. Acolo, vuietul mării îmi va lovi auzul subţire şi anotimpuri reci vor lăsa urme discrete în revărsarea timpului. 
Ritual nu vreau să-mi faci, îmi sunt de-ajuns sânii tăi ca fructele dulci şi pupila de-a pururea-ţi trează. 
Acolo, e orizontul unde lumea moare, dar eu nu vreau a muri, vreau să-ţi simt la amurg umerii cum cad obosiţi, vreau să stăm faţă-n faţă cu liniştea albastră.

Poate mâine, dacă nu, curând . . .

Joi. Ziua 14;

Dragă jurnal, Scriu acum dintr-odată ! După 2 zile, scriu cu mare poftă de scris. Trebuie să-ți cer sinceră iertare pentru aceste două zi...